Протокол № 10/30.07.2020 г. на Общински съвет – Мездра

Справка от приетите решения 30.07.20 г.