Протокол № 13/24.09.2020 г. на Общински съвет – Мездра

Справка Решения от Протокол 13