ПОКАНА за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2018г.

1364 Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Мездра за 2018г.

2180 Годишен отчет на изпълнението на бюджета на община Мездра за 2018г.