ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора, по Решение 717 от ПРОТОКОЛ № 57/05.06.2019 г. на ОбС Мездра

Уважаеми съграждани,

Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

В тази връзка е необходимо представянето на свидетелство за съдимост.

Във връзка с множество запитвания на кандидати за съдебни заседатели за РС – Мездра относно изискване, посочено  в т. III на  публикуваното на сайта на община Мездра, раздел „Общински съвет“ обявление, а именно:

„ – документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.“, ви предоставям следната информация:

Всеки кандидат за съдебен заседател в Районен съд Мездра, роден преди 16 юли, 1973 г.  е длъжен лично да изиска от    Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия предоставянето на такъв документ. Това става чрез саморъчно попълнено завление, което прилагаме след обяснителния текст. Същото може да бъде изтеглено от сайта на комисията:

https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani/blanki

Приложение 2

Заявлението може да бъде изпратено по пощата, с обратна разписка на адрес:

обл. София (столица), общ. Столична,

гр. София,

Отдел „Обслужване на граждани“

или сканирано, на електронен адрес: info@comdos.bg

Телефон за връзка: 02 800 45 06

Задължително на заявлението да се напише, че е необходимо за да се представи при кандидатстване  за съдебен заседател в Районен съд Мездра, като посочите и срока за подаване на документите – 14 юли 2019 г.!

Я. Нинова

Председател ОбС – Мездра

Свали бланка на заявление:

проверка за принадлежност