Протокол № 52/12.10.2011 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ   № 52/12.10.2011 г.

Решение 675

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Мездра инж.Генади Събков Събков.

Решението влиза в сила от 17.10.2011 година.

Решение 676

Общински съвет – Мездра  дава съгласие на управителя на „Мездра – Автотранспорт 2003”ЕООД за бракуване на следните дълготрайни материални активи :

1.Автобус Чавдар 11 М3 с рег.№  Вр.35 – 71 АС, инв. № 51, първоначална стойност 1600 лева. от 2003 г., набрано изхабяване  1120 лв., произведен 1989 г. и въведен в експлоатация 08.03.1989 г. с три основни ремонта на двигателя и пробег 768 хил.км., разход на гориво 38 л/ 100 км. Остатъчната стойност на автобуса е 480 лв. и е спрян от експлоатация м.юли 2008 г.

2.Автобус Чавдар 11М4 МАН с рег. № Вр.09 – 15 АК, инв. № 53, произведен 1989 г. и въведен в експлоатация 13.10.1989 г., пробег 824 хил.км. с три основни ремонта на двигателя, разход на гориво 40 л./100 км.Първоначална  стойност 1750 лв. от 2003г., набрано изхабяване 1435 лв., остатъчната стойност на автобуса е 315 лв. и е спрян от експлоатация м.декември 2008 година.

3.Товарен автомобил Шкода 10 т. с рег.№ Вр.09 – 17 АК, инв.№ 45, първоначална стойност 2150 лв. от 2003 г. набрано изхабяване 1763 лв., произведен 1989 г. и въведен в експлоатация 10.01.1990 г. с четири основни ремонта на двигателя и пробег 720 хил. Км., разход на гориво 38 л/100 км. Остатъчната стойност на автомобила е 387 лв. и е спрян от експлоатация м.юли 2008 година.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Р. Дамянова /                                        /инж. Делян Дамяновски /