Списък, документи на кандидатите и Протокол № 1 от заседание на Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд-Враца с мандат 2024 – 2028 г.

Списък, документи и Протокол № 1 от заседание на ВК за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за ОСъд-Враца