Откриване на процедура за провеждане на подбор за възлагане управлението на Мездра-Автотранспорт-2003 ЕООД

Обява за Откриване на процедура за провеждане на подбор за възлагане управлението на Мездра-Автотранспорт-2003 ЕООД