Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 20.04.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на 20.04.2022 г.