Среща между членовете на ПК по ФБСДОС, УТООСИЕИ, общинска администрация и жители на местност Габрика

Покана за среща