Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 23.02.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на 23.02.2022 г.