Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.01.2022 г.

Покана за заседание на ОбС на 27.01.2022 г.