Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 21.12.2021 г.

Покана за заседание на ОбС Мездра на 21.12.2021 г.