Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.11.2021 г.

Покана за заседание