Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Мездра, утвърждаване на ред и условия за разпределението на общия брой автомобили между превозвачите и определяне на минималната и максимална цена на километър пробег

Докладна записка