Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Мездра

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Мездра