Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Мездра

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Мездра


СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА, 08.01.2019 г.