Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация