Протокол № 1/13.11.2023 г. на Общински съвет – Мездра

Справка-решения от Протокол № 1от 13.11.2023 г. на ОбС Мездра