Покана за обществено обсъждане на Годишен отчет на изпълнението на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на община Мездра за 2022 г.

Покана на обществено обсъждане Отчета на изпълнението на бюджета за 2022 г. на община Мездра