Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.06.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.06.2022 г.