ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА – ПРОЕКТ
Предложение от Иван Аспарухов – Кмет на Община Мездра относно Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мездра
ОТЧЕТ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ГРАД МЕЗДРА И СЕЛО ЗВЕРИНО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
МОТИВИ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА
Справка постъпили становища и предложения ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА