Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Мездра

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Мездра – докладна записка
Приложение №1 към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Мездра
Приложение №2 към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Мездра – формуляр за частична оценка
Приложение №3 към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Мездра – справка за постъпили предложения
Справка за постъпили сигнали и предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Мездра