Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 24.09.2020 г.

Покана за заседание на ОбС на 24.09.2020 г.