Протокол № 7/30.04.2020 г. на Общински съвет – Мездра

справка решения 30.04.2020