Протокол № 3/12.12.2019 г. на Общински съвет – Мездра

Справка решения от Протокол 3