Проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мездра

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Мездра

Мотиви

Доклад

Приложение 2

Справка за постъпили становища и предложения по Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мездра