Протокол №53 от 13.10.2015 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №53 /13.10.2015 г.

Решение 840

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Мездра Валентин Марков Вълчев, считано от 17.10.2015 година за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение 841

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Боденец, община Мездра – Яничка Методиева Бебева, считано от 17.10.2015 година за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение 842

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Брусен, община Мездра – Цветелина Цветанова Стоянова, считано от 17.10.2015 година за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение 843

Няма избран за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Горна Кремена, община Мездра, считано от 17.10.2015 година за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение 844

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Елисейна, община Мездра – Стефка Пеева Петкова, считано от 17.10.2015 година за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение 845

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Зверино, община Мездра – Велислава Илиева Маринова, считано от 17.10.2015 година за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение 846

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Моравица, община Мездра – Светлана Йорданова Стоева, считано от 17.10.2015 година за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение 847

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Оселна, община Мездра – Таня Венциславова Иванова, считано от 17.10.2015 година за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение 848

На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Типченица, община Мездра – Веселка Стоянова Василева, считано от 17.10.2015 година за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

ПРОТОКОЛЧИК: / п /                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /

/ Цв. Дилкова /                                        / инж. Делян Дамяновски /