Протокол № 15/26.11.2020 г. на Общински съвет – Мездра

Справка решения Протокол 15