Актуализирана Програма за управление на отпадъците на територията на Община Мездра

Мотиви за актуализиране на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Мездра

Актуализирана Програма за управление на отпадъците на Община Мездра