Проект за приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра

Мотиви към проекто-решение за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра

Докладна записка относно приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра

Приложение 2

Справка