ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКА, УВЕСЕЛИТЕЛНА, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА И ДРУГА ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

Мотиви за приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Мездра, 10.09.2018 г.

Проект на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за  търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Мездра, 10.09.2018 г.

Доклад въздействие

Приложение 2 ЗНА

Становище „РОЯЛ“ ООД, 16.10.2018 г.

Справка за постъпили предложения, 16.10.2018 г.