Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра

Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци

Докладна записка относно приемане  Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на Община Мездра

Справка постъпили становища и предложения по Наредбата за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра