Постоянни комисии


ПК „Финанси и бюджет”

Председател: Десислава Цветомирова Костова

Зам. председател: Димчо Динов Йотов

Членове:

1. Надежда Илиева Йорданова

2. Николинка Владимирова Кътовска

3. Огнян Христов Петров

4. Гергана Руменова Петрова

5. Митка Георгиева Лечева

6. Каролина Симеонова Кьолер

7. Мирослав Иванов Аспарухов

8. Венелин Димитров Кръстев

9. Наталия Христова Цветкова

ПК „Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция”

Председател: Надежда Илиева Йорданова

Зам. председател: Николинка Владимирова Кътовска

Членове:

1. Георги Валентинов Иванов

2. Ивайло Тошев Тодоров

3. Гергана Руменова Петрова

4. Катя Ангелова Йотова

5. Данаил Стефчов Димитров

6. Тошко Стоянов Стоянов

7. Мирчо Маринов Мирчев

ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата”

Председател: Гергана Руменова Петрова

Зам. председател: Мирчо Маринов Мирчев

Членове:

1. Димчо Динов Йотов

2. Георги Валентинов Иванов

3. Ивайло Цолов Тошев

4. Наталия Христова Цветкова

5. Каролина Симеонова Кьолер

6. Николинка Владимирова Кътовска

7. Наталия Иванова Луканова

8. Катя Ангелова Йотова

9. Венелин Димитров Кръстев

10. Митка Георгиева Лечева

11. Десислава Цветомирова Костова

ПК “Образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности”

Председател: Данаил Стефчов Димитров

Зам. председател: Мирослав Иванов Аспарухов

Членове:

1. Георги Валентинов Иванов

2. Огнян Христов Петров

3. Ивайло Тошев Тодоров

4. Надежда Илиева Йорданова

5. Катя Ангелова Йотова

6. Каролина Симеонова Кьолер

7. Тошко Стоянов Стоянов

8. Наталия Христова Цветкова

ПК „Здравеопазване и социална политика”

Председател: Митка Георгиева Лечева

Зам. председател: Ивайло Тошев Тодоров

Членове:

1. Ангел Борисов Йорданов

2. Десислава Цветомирова Костова

3. Данаил Стефчов Димитров

4. Наталия Иванова Луканова

5. Тошко Стоянов Стоянов

ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права”

Председател: Ивайло Цолов Тошев

Зам. председател: Мирослав Иванов Аспарухов

Членове:

1. Огнян Христов Петров

2. Ангел Борисов Йорданов

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”

Председател: Венелин Димитров Кръстев

Членове:

1. Димчо Динов Йотов

2. Ивайло Цолов Тошев

3. Ангел Борисов Йорданов

4. Мирчо Маринов Мирчев

5. Наталия Иванова Луканова