Общински съветници

ПП "ГЕРБ"
д-р Ивайло Тошев Тодоров
Общински съветник

Ивайло Цолов Тошев
Общински съветник
Председател на ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права”

Десислава Цветомирова Костова
Общински съветник
Председател на ПК „Финанси и бюджет”

Яна Венелинова Нинова
Общински съветник
Председател на Общински съвет

Надежда Илиева Йорданова
Общински съветник
Заместник председател на Общински съвет
Председател на ПК „Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция”

МК "Либерален алианс"

Каролина Симеонова Кьолер
Общински съветник
Заместник председател на Общински съвет

Мирчо Маринов Мирчев
Общински съветник
ПП "АБВ"

Николинка Владимирова Кътовска
Общински съветник
Заместник председател на Общински съвет

Мирослав Иванов Аспарухов
Общински съветник
Тошко Стоянов Стоянов
Общински съветник
Наталия Иванова Луканова
Общински съветник
ПП "БСП"

Венелин Димитров Кръстев
Общински съветник
Председател на ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”

Гергана Руменова Петрова
Общински съветник
Председател на ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата”

Наталия Христова Цветкова
Общински съветник
Ангел Борисов Йорданов
Общински съветник

д-р Митка Георгиева Лечева
Общински съветник
Председател на ПК „Здравеопазване и социална политика”

Катя Ангелова Йотова
Общински съветник

Данаил Стефчов Димитров
Общински съветник
Заместник председател на Общински съвет
Председател на ПК “Образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности”

Коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ"

Георги Валентинов Иванов
Общински съветник
Заместник председател на Общински съвет

Огнян Христов Петров
Общински съветник
Димчо Динов Йотов
Общински съветник