Стратегии


  1. СТРАТЕГИЯ за развитието на община Мездра 2005-2006 г.
  2. СТРАТЕГИЯ за икономическо развитие на община Мездра /2007-2015/
  3. СТРАТЕГИЯ за равнопоставеност и равни шансове на хората с увреждания в Община Мездра
  4. Общинска СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги в община Мездра