До Цанко Цанев – кмет на с. Зверино

Отговор на Яна Нинова – председател на ОбС – Мездра относно докладна записка от Цанко Цанев – кмет на с. Зверино