Докладна записка от Цанко Цанев – кмет на с. Зверино

Докладна записка от Цанко Цанев – кмет на с. Зверино