Покана за извънредно заседание на Общински съвет – Мездра на 19.06.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 т. 1 и чл. 47, ал. 2 от ПОДОбСНКВОбА насрочвам извънредно заседание на Общински съвет – Мездра на 19.06.2017 година /понеделник/ от 18:00 часа в заседателната зала на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Ново обсъждане на Решение 336 от Протокол № 23/25.05.2017 г. на основание Заповед № ПО – 07-12/05.06.2017г. на Малина Николова – областен управител на област Враца и предложение на Любен Владинов – прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра с Вх. № 1019/05.06.2017 г.

Яна Нинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА