Заповед на Областен управител и предложение на РП – Мездра във връзка с Решение 336

Заповед

Предложение прокуратура