Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.04.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на 28.04.2021 г.