Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.03.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на 25.03.2021 г.