Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 18.01.2021 г.

Покана за заседание чрез подписка