Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 22.12.2020 г.

Покана за заседание – 22.12.2020