Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурс за управител на „Мездра-Автотранспорт-2003″ ЕООД