Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.11.2020 г.

покана