Проект на Наредба създаването, управлението и контрола на общинските предприятия на община Мездра

Проект на Наредба създаването, управлението и контрола на общинските предприятия на община Мездра

Мотиви към Проект на Наредба за създаването, управлението и контрола на общинските предприятия на община Мездра