Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.10.2020 г.

Покана за заседание на 29.10.2020 г.