Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.08.2020 г.

Покана за заседание – 27.08.2020