Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 10.08.2020 г.

покана за заседание на 10.08.2020 г.