Отчет за работата на Общински съвет – Мездра за периода от 12.11.2019 г. до 30.06.2020 г.

Отчет на ОбС – Мездра за периода от 12.11.2019 г. до 30.06.2020 г.