Покана за участие в общественото обсъждане на отчета на Бюджета на Община Мездра за 2019 г.

Покана за обществено обсъждане на отчета на бюджета на Община Мездра за 2019 г.

ГО на Бюджет 2019